Menu Close

Restauracija starih fotografija

Da bi vidjeli razliku između originalne fotografije (lijevo) i obrađene (desno), pomičite mišem, ili prstom na mobitelu, vertikalnu liniju lijevo – desno.

Mogu se obrađivati fotografije dostavljene u digitalnom obliku, putem e-maila. Ne preporuča se slanje putem društvenih mreža, WhatsApp-a, Vibera i slično. Naime, na takav način se smanjuje kvaliteta pa će obrada biti teža i skuplja a rezultat lošiji. Fotografija snimljena s mobitelom je najgora opcija za obradu ali ako fotografija postoji samo u tom obliku može se obraditi i popraviti.
Uvijek je najbolje skenirati fotografije u razlučivosti od najmanje 300 dpi. Ako ne znate o čemu se radi dati ću Vam jasne upute. U slučaju da nemate mogućnost vlastitog skeniranja mogu odraditi i taj dio posla.
Cijena skeniranja je 2 € po fotografiji a cijena obrade zavisi od stanja originalne fotografije i može iznositi od 5 € do 30 €.

Ostale usluge

Proizvodnja dokumentarnih filmova
Zavisno od trajanja i složenosti produkcije cijena je od 2.000 € pa više.
Snimanje i/ili streaming Vaših događaja
Početna cijena je 600 €, zavisi koliko je potrebno snimatelja, dodatne opreme i sl.
Ovlašteno snimanje fotografija i videa dronom
200 € za dva dizanja drona. Obrada fotografija ili montaža videa je dodatan trošak.
Digitalizacija VHS, VideoHi8 i DV kazeta na USB stick
1 kazeta 15 €, popust za više kazeta.

Par primjera dokumentarnih filmova

Prvi dokumentarni film je iz serije IntroDocs i snimljeno ih je dvadesetak. Njihova karakteristika je trajanje od dvije do tri minute a cijelu seriju možete pogledati na mrežnoj stranici www.introdocs.com.
Cijena takvih dokumenarnih filmova je od dvije do četiri tisuće eura, zavisno od zahtjevnosti posla.
Duži dokumentarni filmovi, kao drugi primjer iznad, imaju cijene od 10.000 € do više, zavisno opet o trajanju i zahtjevnosti produkcije.

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.