Projekt “Dubrovnik video” nastaje iz činjenice da postoji iznenađujuće malo kvalitetnih audio-vizualnih proizvoda o našem kraju. Nakon 6 mjeseci rada možemo ponuditi 32 kratka videa i jedan promotivni s područja Župe dubrovačke i Konavala a izgledno je da će se ove godine pridružiti još neke turističke zajednice iz naše županije. Realizirani videi nude se turistima i turističkim djelatnicima na više načina:

 

Pojavom Interneta bitno se promijenio odnos prema video kao sredstvu komunikacije. Nekad se dokumentarni film mogao vidjeti na televiziji, u kinu ili na video kazeti. Zbog tako ograničene ponude ljudi su rado posvećivali pažnju i vrijeme da bi došli do željene informacije. U vremenu digitalnog stila života Internet pruža ogromnu količinu multimedijalnih informacija i interaktivan pristup. Zahvaljujući statistikama znamo da prosječna gledanost video uradaka pada vertikalno nakon dvije minute. To nas navodi na zaključak da je učinkovitije ponuditi kratke i sažete informacije koje će dati ključnu poruku a korisnik će odlučiti sam treba li mu više ili ne. Činjenica je da informacija mora biti brza, interaktivna i da ima mogućnost dijeljenja na društvenim mrežama. Razlog zbog kojeg ljudi danas odlaze na Internet je taj što žele biti dio komunikacije, žele sudjelovati u njoj, žele biti prisutni, žele da se o njima čita i žele čitati o drugima. Prema tome, učinkovito je ponuditi kvalitetan materijal koji će zadovoljni turisti rado dijeliti na društevnim mrežama. Takva vrsta marketinga je učinkovita jer direktno iskustvo ima visoku razinu vjerodostojnosti.

Turističke zajednice Župe dubrovačke i Konavala prepoznale su korisnost proizvodnje niza kratkih video uradaka bez teksta, bez glazbe i sponzora. Materijali su na raspolaganju svim turističkim djelatnicima koji ih mogu koristiti prema vlastitom nahođenju.